Medycyna Metaboliczna, 2016, tom XX, nr 1

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I. PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI INSULINOTERAPII

CZĘŚĆ II. WSPÓŁCZESNE PREPARATY INSULINY I JEJ ANALOGÓW

CZĘŚĆ III. CELE, WSKAZANIA I ALGORYTMY INSULINOTERAPII

CZĘŚĆ IV. NAGLĄCE OKOLICZNOŚCI W INSULINOTERAPII

CZĘŚĆ V. NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA INSULINOTERAPII