O czasopiśmie

Czasopismo naukowo-zawodowe "Medycyna Metaboliczna" jest kwartalnikiem przenoszącym najnowsze postępy naukowe oraz ulepszenia w działaniach klinicznych do praktyki lekarzy specjalistów a także ogólnie praktykujących. Przedstawia ważne problemy w zakresie aspektów metabolicznych w diabetologii i działach dotyczących patofizjologii metabolicznej wielu innych specjalności. Ma wysokie oceny tak za wartości merytoryczne, obiektywizm oraz poziom wydawniczy - Indeks Copernicus 4,76, MNiSW - 4,0 pkt.

Redakcja zachęca wszystkich lekarzy do korzystania z wersji papierowej oraz internetowej.

Redaktorami naczelnymi są: